Contact.

Wilt u meer weten over de werking van het Genootschap,
hebt u vragen over geschriften die uw eigendom zijn,
zou u willen aansluiten,

dan kunt u contact opnemen met:

Onze voorzitter Alain Collette: alain.collette@live.be
Onze secretaris Mark Moermans: moermansmark@gmail.com

De eigendommen van het Genootschap worden bewaard in het stadsarchief van Tongeren.
Het is mogelijk deze stukken ter plaatse te bekijken, gebeurlijk na voorafgaande afspraak met de stadsarchivaris..

De openingsuren van het stadsarchief:

maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 12.00 uur
bovendien nog, behalve in de maanden juli en augustus,
woensdagmiddag 13.00 - 17.00 uur
donderdagmiddag 13.00 - 18.30 uur


De stadsarchivaris Steven Vandewal: steven.vandewal@stadtongeren.be

Meer informatie over het stadsarchief vindt u op: www.stadsarchieftongeren.beUw webmaster: tiensketongeren@gmail.com

Auteursrecht van de foto's op deze website, tenzij anders aangegeven:
Tiens Mevissen Tongeren en/of het KLGOG Tongeren en/of de kunstenaar van het werk.
Het is niet toegestaan de foto's te kopiëren, te downloaden
of op welke manier dan ook te vermenigvuldigen dan wel te publiceren
zonder mijn schriftelijk toestemming.